Keresés
Menü

Személyes adatok védelme

Administrátor

Vállalkozók/cégek: Artalo design s.r.o.
Székhely: Lískovec 393, Frýdek-Místek, 73801, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 10888560
Cégkeresés: Ügyiratszám: C 85967, Ostrava tartományi bíróságán őrzik
E-mail cím: info@artalo.hu


A személyes adatok kezelésének elvei

Jelen dokumentummal tájékoztatást adunk a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól és azok védelméről. Ez a dokumentum rendszeresen frissítve lesz.

Az ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait átláthatóan, helyesen és a jogszabályoknak, különösen a GDPR-nak és a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően kezeljük.

Gyermekek (vagyis 15 éven aluliak) személyes adatait csak akkor kezeljük, ha a gyermek szülője vagy más képviselője előbb járt el. Szülőként vagy a gyermek más képviselőjeként ön felelős azért, hogy a gyermekre vonatkozó adat-szolgáltatás ne legyen ellentétes a gyermek érdekeivel, és egyértelműen tájékoztassa a gyermeket a személyes adatok általunk történő kezeléséről és jogairól.

Garantáljuk, hogy a személyes adatok feldolgozását szabványos eljárások és technológiák alkalmazásával biztosítjuk. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban rendszeresen ellenőrizzük az esetleges gyenge pontokat, egyúttal értékeljük az incidenseket, valamint olyan biztonsági intézkedések alkalmazását, amelyek ésszerűen szükségesek a kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. A megtett biztonsági intézkedéseket rendszeresen frissítjük.


Feldolgozott személyi adatok

A személyes adatok alábbi kategóriáit (köreit) kezeljük, a megadott célból és a megjelölt ok (jogszerűség) alapján:

Személyes adatok kategóriái Cél Jogszerűség Feldolgozási idő
Ügyfél-azonosító adatok
(név, vezetéknév, lak-cím, cégjegyzékszám, adó-szám és esetleg egyebek)
 • A szerződés megkötése
 • Szerződés teljesítése és szolgáltatásnyújtás
 • Megrendelések
 • Számlázás
 • stb.
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges
 • Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése (könyvelés, stb.)
A szerződés időtartamára és további 3 évre
Ügyfél elérhetőségei
(e-mail, telefon)
 • Átlagos kommunikáció a szerződés teljesítése keretében
 • Ügyfél-igények érvényesítése
 • Tájékoztatás a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban e-mailben és SMS-ben
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges
A szerződés időtartamára és további 3 évre
Ügyfél e-mail címe
 • E-mailek gyűjtése hírlevélküldés céljából
 • Ügyfél hozzájárulása
5 év illetve a hozzájárulás visszavonásáig
IP-címek, A mi sütijeink
(névtelen adat)
 • Felhasználói hozzáférés az ügyfélzónához
 • Weboldal funkcionalitás - rendelés, keresés, bevásárlókosár stb.
 • Biztonság és ellenőrizhetőség
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges (beleértve a szerződéskötést megelőző tárgyalásokat is)
 • Jogos érdek
A szerződés időtartamára és további 3 évre
Reklámhálózati és statisztikai cookie-k
(Anonim adatok: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)
 • Weboldal forgalmi statisztikák feldolgozása
 • PPC promóció
 • Jogos érdek
26 hónap
Működési naplók
(IP-címek, webes kérések, böngészőadatok)
 • A működési stabilitás és a szolgáltatásnyújtás folyamatosságának biztosítása
 • A szolgáltatások biztonságának biztosítása
 • A szerződés teljesítéséhez szükséges
 • Jogi kötelezettség
 • Jogos érdek
6 hónap

Az adatok címzettjei

Szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy meghatározzuk, mely alkalmazott vagy osztály férhet hozzá az Ön személyes adataihoz, és milyen személyes adatokat dolgozhat fel. Elvileg nem adjuk át az Ön személyes adatait a 3. félnek, kivéve azokat az eseteket, amikor rendelkezünk az Ön hozzájárulásával, ez szükséges a szolgáltatások nyújtásához (domain regisztráció, tanúsítvány regisztráció stb.), Ezt ránk írják elő, vagy erre jogi szabályozás vagy jogos érdekünk felhatalmazza (például beszállítók esetében vagy a bűnüldöző hatóságok kérése esetén, a forgalom feldolgozása és értékelése stb.).

A web-oldal forgalmára vonatkozó adatok feldolgozásának és üzleti tevékenységünk értékelésének részeként az alábbi 3. felek úgynevezett cookie fájljait és rendszereit használjuk az összegyűjtött adatok feldolgozásához. Ugyanakkor az ön adatai anonim jellegűek, és az átvitel csak a kérdéses rendszerek mérési kódjai által észlelt adatokra vonatkozik. Ugyanakkor egyes szolgáltatók harmadik országokban is telepedhetnek le.

 • Statisztikai és elemző rendszerek (Google Analytics)
 • Reklámrendszerek (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Feldolgozási idő

Az érvényes jogszabályok (pl. 499/2004. sz. törvény, a levéltári és iratkezelési törvény, a héatörvény 235/2004. sz. coll., az 563/1991. sz. számviteli törvény és mások) szerint kötelesek vagyunk a dokumentumokat meghatározott határidőn belül és az adatmegőrzés elveinek megfelelően megőrizni. A megadott időszakok elteltével az ön személyes adatai visszafordíthatatlanul törlésre és megsemmisítésre kerülnek.

Minden olyan személyes adatot, amelyet kizárólag az ön hozzájárulása alapján kezelünk, csak a hozzájárulás írásos visszavonásáig kezelünk, vagy esetleg weboldalunkon valamilyen automatizált eszköz használata során (pl. hírlevélről való leiratkozás).

Nem akarja vagy nem tudja megadni nekünk az adatait?

Ön megtagadhatja az öntől kért személyes adatok megadását. Ha azonban olyan adatokról van szó, amelyek megadása az ön részéről szolgáltatásaink nyújtásához szükséges, akkor a kapcsolódó szolgáltatást nem tudjuk biztosítani önnek.

Működési naplók

Amikor meglátogatja weboldalunkat, szervereink (a legtöbb webhelyhez hasonlóan) automatikusan rögzítik a webhelyünkre irányuló kéréseket. Ezek a szervernaplók általában információkat tartalmaznak a webes kérésről, az IP-címről, a böngésző adatairól, a böngésző nyelvéről, valamint a kérés dátumáról és időpontjáról. Egy vagy több cookie-t is tartalmazhatnak, amelyek egyedileg azonosítják böngészőjét. Csak az adminisztrátorok férhetnek hozzá ezekhez az információkhoz, és ezeket az adatokat soha nem használjuk fel közvetlen azonosításra (a technikai problémák észlelésére szolgál).


Az ön jogai

Az általunk kezelt adatokhoz való hozzáférés joga.

Önnek joga van az adatokhoz és egyéb kapcsolódó információkhoz hozzáféréséhez. Ez azonban nem érintheti harmadik felek jogait. Adatait általában elektronikus nyilatkozatok formájában továbbítjuk önnek, személy-azonosságának igazolható ellenőrzése után, a többi érintett adatok védelmének megőrzése érdekében.

A helyesbítéshez való jog

Ha az ön adatai tévesek vagy pontatlanok, ön jogosult kérni azok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, ön jogosult arra, hogy a hiányos adatokat is kiegészítsük.

A törléshez való jog (elfelejtik)

Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatait töröljük, ha feldolgozásunk jogosulatlan.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérni adatai kezelésének korlátozását a GDPR 18. cikke értelmében.

Adathordozhatósághoz való jog (csak automatizált feldolgozás esetén)

Ön jogosult arra, hogy az ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatikusan történik meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Azokban az esetekben, amikor az ön hozzájárulását kérjük adatai kezeléséhez, Ön bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok feldolgozását mindaddig, ameddig ezt a hozzájárulást ön érvényesen megadta, sem az adatok adott esetben egyéb jogi okokból történő feldolgozását (pl. jogi kötelezettségek teljesítése vagy jogos érdekeink céljaira).

Szeretné korlátozni a marketinget?

Ha hozzájárulását adta a marketinghez, vagy egyéb módon kereskedelmi ajánlatokat kap tőlünk, bármikor visszavonhatja hozzájárulását, vagy leiratkozhat az ajánlatok fogadásáról az alábbi módokon:

 • közvetlenül a kereskedelmi kommunikációnkban szerepel a küldés leállításának lehetősége.
 • írhat nekünk, hogy visszavonja hozzájárulását.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha korlátozza a marketinget, továbbra is kapcsolatba léphetünk önnel a megrendelések teljesítése érdekében, azaz továbbra is használhatjuk kapcsolat-tartási kontaktusait a leadott rendelésekkel kapcsolatos információk küldésére és más marketingtől eltérő célokra.

A weboldalunk látogatói visszavonhatják a cookie-k feldolgozásához adott hozzájárulásukat a weboldalon feltüntetett módon.


Az ön védelme

Ha úgy gondolja, hogy bármely önről általunk tárolt személyes adat helytelen vagy hiányos, vagy élni kíván jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha úgy véli, hogy személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezelték, forduljon a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ahol a panasz jogával élhet.

A magánélet és a személyes adatok védelmét felügyeli:

Személyes Adatvédelmi Hivatal
cím: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon szám.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/

Fel